Платформаның шарттары

Курстарды сатып алмас бұрын келесі құжаттар тізбесімен танысып шығыңыз

Осы Сайтты пайдалану ережелерін (бұдан әрі - Ережелер) AIFC Professional Services Group Limited жеке компаниясы (бұдан әрі - Компания) Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес әзірледі және Ережелере Сайтты пайдалану тәртібін белгілейді. 
1. Жалпы ережелер
1.1. Осы Ережелерде пайдаланылатын негізгі ұғымдар мен анықтамалар.
1.1.1. Сайт- бірегей желілік мекенжайы және (немесе) домендік атауы бар және Интернетте жұмыс істейтін аппараттық-бағдарламалық кешенде http://www.uof.kzмекен-жайы бойынша орналастырылған (мәтіндік, графикалық, аудиовизуалды немесе өзге де түрде) ақпарат. Бұл ұғым, сонымен қатар, https://app.claned.com/#/login?orgId=1410 мекен-жайында орналасқан оқыту және кәсіби даму жөніндегі автоматтандырылған онлайн платформаны да қамтиды, бірақ онымен шектелмейді.
1.1.2. Пайдаланушы- Сайтта тіркелуіне қарамастан, Сайтқа кірген кез келген жеке тұлға.
1.1.3. Мәлімделген функциялар- сайт орындайтын тапсырмалар тізімі. Мәлімделген функциялар техникалық талаптар толық сақталған жағдайда ғана іске асырылады.
1.1.4. Сайт Объектілері- компания заңды құқық иесі болып табылатын және зияткерлік меншік туралы заңнамамен қорғалатын зияткерлік шығармашылық қызмет нәтижелерінің жиынтығы (оның ішінде: құжаттар, мақалалар, дерекқорлар, сайт арқылы қол жеткізуге және (немесе) қалыптастыруға болатын сайтта орналастырылған өзге де ақпарат, сайттың өзі, материалдар, мақалалар, мәтіндер, дизайн, графикалық мазмұн, кескіндер, иллюстрациялар, фотосуреттер, бейнелер, музыка, Сайттың көрнекі безендіру элементтері, символика, компанияның фирмалық атауы мен қызмет көрсету белгісі, сондай-ақ сайттың басқа да объектілері).
1.1.5. Сайттың жұмысындағы қателер - ақпараттық жүйелердің, ақпараттық ресурстардың, ақпараттық-коммуникациялық желілердің жұмысында олардың тиісінше жұмыс істеуіне қатер төндіретін және (немесе) оларда айналатын ақпаратты заңсыз алу, көшіру, тарату, бұрмалау, өзгерту, жою немесе бұғаттау үшін жағдайлар туғызатын жеке немесе сериялық туындайтын іркілістер.
1.1.6. Оферта- барлық қосымшаларды қоса алғанда шартта көзделген ережелер негізінде қызметтерді сатып алуға кез келген жеке немесе заңды тұлғаға арналған Компанияның жария ұсынысы.
1.2. Компания Сайтты барлық Пайдаланушылар үшін немесе Пайдаланушылардың жекелеген санаттары үшін (пайдаланушының тұрған жеріне, Сайт ұсынылатын тілге және т.б. байланысты) пайдалануға шектеулер қоюға құқылы.
1.3. Пайдаланушы Сайтта оның жұмысында қателіктер пайда болуына бағытталған әрекеттерді жасамауы керек.
1.4. Компания Сайтта Пайдаланушылардың іс-әрекеттеріне мониторинг (есеп және статистика) жүргізуге құқылы.

2. Сайтта тіркелу
2.1. Пайдаланушылардың Сайтта тіркелуі тегін жүргізіледі. 
2.2. Пайдаланушы Компания көрсететін қызметтерге Офертада көзделген шарттарға сәйкес тапсырыс берген кезде оған Сайтта тіркелу міндетті болып табылады www.uof.kz/contract-offer
2.3. Кез келген Пайдаланушы Сайтта тіркеле алады. Тіркелу кезінде Пайдаланушы осы Ережелермен танысуға және қабылдауға міндетті, егер Пайдаланушы Ережелерді өзі үшін қолайсыз деп санаса немесе пайдаланушы олардың шарттарымен келіспесе, онда пайдаланушы тіркеу процесін аяқтамай, тоқтатуға міндетті.
2.4. Тіркеу кезінде Пайдаланушы көрсеткен дербес деректер дұрыс болуы тиіс. Пайдаланушы өзі таңдаған құпия сөздің қауіпсіздігі (болжауға төзімділігі) үшін дербес жауап береді, сондай-ақ өзінің құпия сөзінің құпиялылығын дербес қамтамасыз етеді.
2.5. Пайдаланушы тіркелу кезінде көрсеткен дербес деректерді үшінші тұлғаларға бермеуге міндеттенеді. Пайдаланушы өзінің бірегей логині мен құпия сөзінің қауіпсіздігіне немесе оларды үшінші тұлғалардың рұқсатсыз пайдалану мүмкіндігіне қатысты күдік туындаған жағдайда, Пайдаланушы компанияға оның логині мен құпия сөзін кез келген рұқсатсыз пайдаланғаны туралы дереу хабарлауға міндеттенеді.
2.6. Жарамды электрондық пошта мекенжайын және (немесе) ұялы телефон нөмірін көрсете отырып, Пайдаланушы оларға қол жеткізе алатынын және оларды пайдалану үшін қажетті өкілеттіктерге ие екенін растайды.
2.7. "Cookies" технологиясын қолдану. "Cookies" құпия ақпаратты қамтымайды және үшінші тұлғаларға берілмейді. Компания сайт пайдаланушысының IP мекенжайы туралы ақпарат алады. Бұл ақпарат күдік немесе алаяқтық жағдайларын қоспағанда, Клиенттің жеке басын анықтау үшін пайдаланылмайды. 

3. Пайдаланушының Жеке кабинеті

3.1. Пайдаланушының Жеке кабинеті (бұдан әрі - Жеке кабинет) Пайдаланушының дербес деректерін, оның логині мен паролін, сондай-ақ компанияның қалауы бойынша айқындалатын өзге де ақпаратты қамтитын Сайттағы Пайдаланушының есептік жазбасы болып табылады.
3.2. Пайдаланушының өз Жеке кабинетіне кіруі бірегей логин мен құпия сөзді пайдалану арқылы жүзеге асырылады.
3.3. Жеке кабинетте қамтылған Пайдаланушының дербес ақпаратын Компания Пайдаланушылардың дербес деректерін қорғау туралы келісімнің (https://uof.kz/privacy-policy  және https://claned.com/privacy-policy/) талаптарына сәйкес сақтайды және өңдейді.
3.4. Жеке кабинет Пайдаланушыға келесідей құқық береді:
3.4.1. Пайдаланушыға қолжетімді және/немесе Пайдаланушыға көрсетілген Сайт қызметтері туралы ақпаратқа қол жеткізуге;
3.4.2. Сайттағы Пайдаланушының әрекеттерінің мониторингі (есеп және статистикасы);
3.4.3. Компания ұсынатын нысанда Компаниямен байланысуға;
3.4.4. Компания ұсынатын басқа функцияларды жүзеге асыруға.
 
3.5. Пайдаланушы Сайт объектілеріне санкцияланған қол жеткізу үшін өзінің Жеке кабинетін пайдалануға құқылы.
3.6. Пайдаланушы Жеке кабинеті арқылы Сайтты қолдану кезіндегі кез келген келісім (оның ішінде шарттар немесе келісімдер) бойынша үшінші тұлғаларға қол жеткізу үшін деректерді Пайдаланушының ерікті түрде беру жағдайларын қоса алғандағы барлық іс-әрекеттері (сондай-ақ олардың салдары) үшін дербес жауапты болады. . Бұл ретте Пайдаланушы өзінің Жеке кабинетін пайдалана отырып, Сайтқа рұқсатсыз кіру туралы және/немесе өзінің құпия сөзінің құпиялылығының кез келген бұзлуы (бұзушылық туралы күдік) туралы Компанияны хабардар еткен жағдайларды қоспағанда, Пайдаланушы тіркелгісімен Сайт шеңберіндегі немесе оны пайдалана отырып жасалған барлық іс-әрекеттер Пайдаланушының өзі жасаған болып есептеледі.
3.7. Пайдаланушы Жеке кабинетінің деректерін пайдалана отырып, Сайтқа рұқсатсыз (пайдаланушы рұқсат етпеген) кірудің кез келген жағдайы туралы және/немесе Жеке кабинет деректерінің құпиялылығының кез келген бұзылуы (бұзушылық туралы күдік) туралы Компанияны дереу хабардар етуге міндетті.
3.8. Пайдаланушы Компания мен Пайдаланушы арасындағы қатынастарды реттейтін ережелер мен өзге де құжаттардың шарттарын бұзған жағдайда, компания Пайдаланушының Жеке кабинетін бұғаттауға және себебін түсіндірместен кез келген мазмұнды жоюға құқылы.

4. Пайдаланудағы шектеулер
4.1. Пайдаланушылар Сайтты тек Офертада көрсетілгендей ішкі мақсаттары үшін пайдалануы керек және Сайтты келесі үшін пайдаланбауы керек:
(а) қайталанатын және қалаусыз хабарламалардың кез келген түрін жолдау,
(b) басқа пайдаланушыларға қатысты ақпаратты немесе деректерді олардың келісімінсіз жинау немесе құрастыру,
(c) заңсыз, азғындық, жала жабу, қорлау, авторлық құқықты бұзу, қорқыту, қорлау, дөрекі немесе әдепсіз мәнердегі материалдарды орналастыру,
(d) бағдарламалық вирустар немесе басқа зиянды компьютерлік код, файлдар, сценарийлер, агенттер немесе бағдарламалар бар материалдарды жіберу,
(e) қызметтердің немесе деректердің тұтастығын немесе өнімділігіне араласу немесе бұзу, немесе
(f) Сайтқа, компьютерлік жүйеге немесе Компания жүйелерімен байланысты желілерге рұқсатсыз кіруге тырысу,
(g) зияткерлік меншіктің немесе басқа меншік құқықтарының бұзылуын білдіретін іс-әрекет жасау,
(h) басқа жолмен қолданыстағы заңдарды немесе ережелерді бұзу. 
4.2. Егер бұл Офертамен, ал үшінші тарап өнімдері жағдайында қолданылатын үшінші тарап лицензиялық келісімімен тікелей рұқсат етілмесе, Пайдаланушы Сайтқа кіруге немесе оны пайдалануға ешкімге рұқсат бермейді. Жоғарыда айтылғандарды шектемей және Офертада тікелей айтылған жағдайларды қоспағанда, Пайдаланушылар ешбір жағдайда тікелей немесе жанама түрде келесіге құқылы емес:
4.2.1. Сайттың жақсартуларын немесе туынды жұмыстарын толығымен немесе ішінара көшіру, өзгерту, бейімдеу, аудару немесе жасау;
4.2.2. Интернет желісі немесе уақытты бөлу қызметі, бюро, бағдарламалық жасақтама қызметі, бұлт немесе басқа технология немесе қызмет арқылы Сайтты кез-келген үшінші тарапқа жалға беру, қарызға беру, сату, сублицензиялау, тағайындау, тарату, жариялау, ашу, беру немесе басқа жолмен қол жеткізу;
4.2.3. Сайттың бастапқы кодын толығымен немесе ішінара қайта құру, бөлшектеу, декомпиляциялау, декодтау, бейімдеу немесе басқа жолмен кіруге тырысу; немесе құру немесе қолдау және/немесе үшінші тарапқа Компания үшін бәсекеге қабілетті өнімдерді немесе қызметтерді құруға немесе қолдауға көмектесу үшін пайдалану немесе Сайтқа кіру;
4.2.4. Сайтта қолданылатын кез-келген қауіпсіздік немесе қорғаныс құрылғысын айналып өту немесе бұзу немесе Пайдаланушылардың өздерінен басқа Сайтқа кіру үшін жарамды тіркелу деректерін пайдалану арқылы кіру немесе пайдалану,
4.2.5. Сайт арқылы заңсыз немесе зиян келтіретін немесе зиянды кодты қамтитын, тарататын немесе белсендіретін кез келген ақпаратты немесе материалдарды енгізу, жүктеу, жіберу немесе басқаша түрде беру;
4.2.6. Компанияның кез келген үшінші тарапқа қандай да бір жолмен қызмет көрсетуді немесе Сайтты толық немесе ішінара зақымдау, жою, істен шығару, бұзу, кедергі жасау немесе басқа жолмен кедергі келтіру немесе зақымдау;
4.2.7. Сайттағы кез келген материалдардан, оның кез келген көшірмесін қоса алғанда, кез келген сауда белгілерін, құжаттаманы, кепілдіктерді немесе жауапкершіліктен бас тарту туралы мәлімдемелерді немесе авторлық құқықтар, сауда белгілері, патенттер немесе басқа зияткерлік меншік немесе меншік құқығы туралы кез келген хабарламаларды жою, өзгерту немесе жасыру;
4.2.8. Сайтқа кіру немесе оларды кез-келген тәсілмен немесе кез-келген мақсатта пайдалану, кез-келген адамның зияткерлік меншік құқығын немесе басқа құқығын бұзатын, заңсыз иемденетін немесе басқа жолмен бұзатын немесе қолданыстағы заңнаманы бұзатын кез-келген мақсатта пайдалану;
4.2.9. Сайтқа кіру немесе оны бәсекелес қызметтерді талдау, бәсекелес бағдарламалық қызметтерді немесе өнімдерді әзірлеу, ұсыну немесе пайдалану немесе компанияға зиян келтіретін немесе коммерциялық тұрғыдан тиімсіз кез келген басқа мақсаттар үшін пайдалану;
4.2.10. басқа жолмен Сайтқа кіруді жүзеге асыру немесе оларды Офертаға сәйкес берілген рұқсат шеңберінен тыс пайдалану.
4.3. Компания белгілі бір үшінші тарап өнімдерін тарата алады. Мұндай үшінші тарап өнімдері өздерінің лицензиялық шарттарымен және қолданыстағы ережелермен реттеледі. Егер Пайдаланушы осындай үшінші тарап өнімі үшін қолданылатын шарттарды сақтауға келіспесе, ол Сайтты пайдаланудан бас тартуы керек.
4.4. Сайт сонымен қатар белгілі бір ашық бастапқы бағдарламалық жасақтаманы қамтиды. Пайдаланушы мұндай ашық бастапқы бағдарламалық жасақтама пайдаланушыға Оферта ережелеріне сәйкес лицензия бойынша берілмейтінін және Сайттағы ешнәрсе мұндай құқық және/немесе лицензия беру ретінде түсіндірілмеу керектігін түсінеді және мойындайды. Пайдаланушыда ашық бастапқы бағдарламалық жасақтаманы пайдалануға тиісті лицензияларда көрсетілгендей құқықтары және/немесе лицензиялары бар. Барлық ашық бастапқы бағдарламалық жасақтаманы Компания "сол күйінде" ұсынады және Компания ашық бастапқы бағдарламалық жасақтамаға қатысты барлық болжамды кепілдіктер, бұзушылықтардың болмауы және жарамдылық, нақты мақсат секілді барлық кепілдіктерден бас тартады. Компания үшінші тарап өнімдерінің немесе қызметтерінің пайдаланушы деректеріне қол жеткізуі немесе пайдалануы, сондай-ақ кез келген үшінші тарап өнімдерінің немесе қызметтерінің қауіпсіздігі немесе құпиялылық әдістері үшін жауап бермейді. Пайдаланушы кез-келген үшінші тарап өніміне немесе қызметіне өз деректерін пайдалануға рұқсат беру туралы шешімі үшін дербес жауап береді.

5. Кері байланыс

5.1. Пайдаланушының Сайтты пайдалану жөніндегі барлық ұсыныстары мен сұрақтары Сайтты қолдау қызметіне uof@aifc.kz электрондық пошта мекенжайы бойынша жіберілуі тиіс.
5.2. Компания жұмыс уақытында Астана қ. сағат 9:00-ден 18:00-ге дейін домендік атауды қамтитын электрондық мекенжайдан электрондық пошта арқылы пайдаланушылармен кері байланысты қамтамасыз етеді uof@aifc.kz;
5.3. Пайдаланушының жарамды әрі қол жетімді электрондық пошта мекенжайы болуы керек. Бұл ретте пошта серверлерінде үшінші тұлғалар орнатқан қабылданатын хабарламалар бойынша шектеулерге, оның ішінде спам-сүзгілерге негізделген шектеулерге байланысты Компания Сайттан жіберілетін хабарламалардың жетуіне кепілдік бермейді және жауапты болмайды.
5.4. Пайдаланушының қол жетімді және оны пайдалану үшін қажетті өкілеттіктер бар ұялы байланыс операторының жарамды ұялы нөмірі болуы керек.

6. Үшінші тұлғалар туралы ақпарат

6.1. Сайтта интернет желісіндегі басқа сайттарға (бұдан әрі - үшінші тұлғалардың сайттары) гиперсілтемелер бар. Аталған үшінші тұлғалар мен олардың ақпаратын (мазмұнын) Компания қандай да бір талаптарға (анықтығына, толықтығына, заңдылығына, зияндылығына және т.б.) сәйкестігін тексермейді. Компания Пайдаланушы Сайтты пайдалана отырып кіре алатын үшінші тұлғалардың сайттарында орналастырылған кез келген ақпарат, материалдар, оның ішінде үшінші тұлғалардың сайттарында айтылған кез келген пікірлер немесе мәлімдемелер, жарнама және т.б. үшін, сондай-ақ осындай сайттардың немесе мазмұнның қолжетімділігі және оларды пайдалану салдары үшін жауапты болмайды.
6.2. Сайтта орналастырылған кез келген сайтқа, өнімге, қызметке, коммерциялық немесе коммерциялық емес сипаттағы кез келген ақпаратқа сілтеме (кез келген нысанда), оған Сайтта тікелей көрсетілген жағдайларды қоспағанда, Компания тарапынан осы өнімдердің (қызметтердің) мақұлдауы немесе ұсынымы болып табылмайды.

7. Зияткерлік меншік құқықтары туралы шарттар

7.1. Компания Пайдаланушыға Сайт Объектілерін осындай пайдаланудан табыс (тікелей немесе жанама коммерциялық пайда) алмай, тек қана төмендегі тәсілдермен және көрсетілген шарттармен өз тұтынуы үшін пайдалануға айрықша емес құқық береді:
7.1.1. Пайдалану аумағы - http://www.uof.kz мекенжайы бойынша интернет желісінде;
7.1.2. Пайдалану мерзімі - Офертаның бүкіл қолданылу мерзіміне;
7.1.3. Рұқсат етілген пайдалану тәсілдері - қол жеткізу (қарау) құқығы.
7.2. Сайт Объектілерін Ережелермен тікелей рұқсат етілмеген тәсілмен, Компанияның жазбаша рұқсатынсыз пайдалануға тыйым салынады және заңсыз болып табылады. Оның ішінде Сайт Объектілеріне қатысты Пайдаланушы өзіне келесідей міндеттемелер қабылдайды:
7.2.1. қандай да бір тәсілмен, нысанда (сату, өзгерту, сыйға тарту, жалға беру (жалға алу), уақытша пайдалануға беру, өзге де операцияларды, оның ішінде ашық ақпараттық - коммуникациялық желіде жасау) және шарттарда таратпауға;
7.2.2. қандай да бір тәсілмен (жариялау, көпшілік алдында көрсету, көпшілік алдында орындау, хабарлау және (немесе) жалпыға бірдей назарға жеткізу және өзге де тәсілдер) және шарттармен жария етпеуге;
7.2.3. эфирге және (немесе) кабель арқылы хабарлауға;
7.2.4. Сайттың жұмысына негізделген бағдарламалық жасақтаманы декомпиляцияламауға немесе бейімдемеуге;
7.2.5. Сайттың және (немесе) Сайт Объектілерінің жұмыс қабілеттілігі негізделетін бағдарламалық қамтамасыз етуді өзгертпеуге (қайта өңдемеуге).
7.3. Сайттың барлық объектілерін кез келген бұқаралық ақпарат құралдарында (бұдан әрі - БАҚ), интернет желісінің серверлерінде немесе кез келген өзге де жеткізгіштерде Компанияның жазбаша келісімімен ғана көшірілуге, қайта басылуға және ретрансляциялауға болады. Объектілерді Ережелердің осы тармағында жоғарыда көрсетілген тәсілдермен пайдалануға Компанияның жазбаша келісімі берілген жағдайда, Сайт объектілері бастапқы дереккөз ретінде және құжатта баяндалған мағынаны сақтай отырып, Сайтқа міндетті гиперсілтемемен пайдаланылады. Бұл шектеу барлық БАҚ-а, соның ішінде интернет желісінің беттеріне бірдей қолданылады. Сайтқа белсенді гиперсілтеме құжат мәтінінің бірінші немесе екінші сөйлемдерінде көрсетілуі керек.
7.4. Кез келген ресурстарда, оның ішінде интернет-сайттарда бастапқы түрінде де, Сайтта орналастырылған құжаттардың үзінділері түрінде де кез келген қайта басып шығаруға немесе қайта таратуға, көшіруге және/немесе таратуға тыйым салынады. Құжаттарды қандай да бір нысанда пайдалану құқығын тек құжат авторларының жазбаша рұқсатымен алуға болады.
7.5. Компания зияткерлік меншік объектілерін заңсыз пайдаланғаны үшін, оның ішінде олардың көшірмелерін немесе бөліктерін Интернет желісіне орналастыру арқылы Қазақстан Республикасының заңнамасында азаматтық-құқықтық, әкімшілік және қылмыстық жауапкершілік көзделгеніне Пайдаланушылардың ерекше назарын аударады.
7.6. Компания Сайт Объектілерін кез келген рұқсатсыз пайдаланылған және/немесе 7.3 және 7.4.-тармақтары бұзылған жағдайда 50 000 теңге мөлшерінде айыппұл төлеуді талап етуге құқылы.

8. Сайтта жұмыс істеуге қойылатын техникалық талаптар

8.1. Пайдаланушының бағдарламалық-техникалық құралдарына қойылатын талаптар:
8.1.1. Пайдаланушы қол жеткізе алатын жарамды электрондық пошта мекенжайы. Бұл ретте пошта серверлерінде үшінші тұлғалар орнатқан қабылданатын хабарламалар бойынша шектеулерге, оның ішінде спам-сүзгілерге негізделген шектеулерге байланысты Компания Сайттан жіберілетін хабарламалардың жетуіне кепілдік бермейді және жауапты болмайды.
8.1.2. Пайдаланушы қол жеткізе алатын және оны пайдалану үшін қажетті өкілеттіктерге ие ұялы байланыс операторының жарамды ұялы нөмірі;
8.1.3. Сайттың салыстырмалы түрде үздіксіз жұмыс істеуі Microsoft Internet Explorer 9.0 және одан жоғары, opera 10.0 және одан жоғары, Mozilla Firefox 10.0 және одан жоғары, Google Chrome 10.0 және одан жоғары, Safari 5.0 және одан жоғары интернет браузерлерінде мүмкін, интернет браузерінің параметрлері Java script-ті қолдауы керек. Әйтпесе, Сайт дұрыс көрсетілмеуі мүмкін және (немесе) мәлімделген функцияларды орындау мүмкін болмайды;
8.1.4. құжатты .doc (MS Word) форматында өңдеуге мүмкіндік беретін бағдарламалық құралдар;
8.1.5. Пайдаланушының бағдарламалық-техникалық құралының (компьютердің, терминалдың, құрылғының) аппараттық талаптары операциялық жүйенің талаптарына сәйкес келеді.
8.2. Android және IOS операциялық жүйелеріне негізделген мобильді құрылғыларда Сайтты дұрыс көрсету келесі аппараттық және бағдарламалық талаптарды толық сақтаған жағдайда ғана жүзеге асырылады:
8.2.1. мобильді құрылғының дисплейі келесідей ажыратымдылықты қолдауы керек: 1024x768 және одан жоғары - Android; 1136 x 640 және одан жоғары - IOS; операциялық жүйенің нұсқасы: 2.3.х нұсқасынан бастап және одан жоғары (Android операциялық жүйесінің бұрынғы нұсқаларында тестілеу жүргізілмеген) - Android; 6.0 және одан жоғары нұсқалардан бастап (IOS операциялық жүйесінің бұрынғы нұсқаларында тестілеу жүргізілмеген) - IOS;
8.2.2. интернет-шолғыш: Google Chrome 39.0.2171.93 және одан жоғары нұсқалары (интернет-шолғыштың бұрынғы нұсқаларында тестілеу жүргізілмеген); Safari интернет-шолғышының 5.0 және одан жоғары нұсқалары (интернет-шолғыштың бұрынғы нұсқаларында тестілеу жүргізілмеген).
Байланыс арналарына қойылатын талаптар - интернетке қосылу жылдамдығы бір құрылғыға 512 Кбит/сек. Төмен жылдамдықпен байланыс арналарын пайдалану кезінде Сайттың тиімділігі айтарлықтай төмендеуі мүмкін.

Толық нұсқасымен танысу үшін жүктеу түймешігін басыңыз

ПАЙДАЛАНУШЫЛАРДЫҢ ДЕРБЕС ДЕРЕКТЕРІН ҚОРҒАУ САЯСАТЫ

 

Бұл Пайдаланушылардың дербес деректерін қорғау саясаты Сайт пайдаланушыларының дербес деректерін қорғау туралы Келісім (Бұдан әрі — Келісім) болып табылады. Келісім "Дербес деректер және оларды қорғау туралы" 2013 жылғы 21 мамырдағы № 94-V Қазақстан Республикасының Заңына, AIFC Data Protection Regulation және Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік құқықтық актілеріне (бұдан әрі - Заң) сәйкес әзірленді және AIFC Professional Services Group Limited жеке компаниясының (бұдан әрі - Компания) Сайтты Пайдаланушылардың Дербес деректерін Жинау және Өңдеу жөніндегі қатынастарды реттейді.

 

1. Ұғымдар мен терминдер

Келісімнің мақсаттары үшін бас әріптермен жазылған және Келісімде көрсетілмеген сөздер мен сөз тіркестері Заңға сәйкес регламенттелген мағынаға және (немесе) анықтамаға ие болады.

1.1.        Сайт – Компанияның (оның ішінде Компанияның еншілес ұйымдардың) интернет-ресурсы, яғни бірегей желілік адресі және (немесе) домендік аты бар және Интернетте жұмыс істейтін аппараттық-бағдарламалық кешенде орналастырылған ақпарат (мәтіндік, графикалық, аудиовизуалды немесе өзге түрде);

1.2.        Пайдаланушы – Компанияға өзінің Дербес деректерін берген Дербес деректер Субъектісі.

1.3.        Тараптар – Компания мен Пайдаланушы бірлесіп Келісімнің Тараптары болып табылады.

1.4.        Дербес деректер – Пайдаланушыға қатысты электрондық, қағаз және (немесе) өзге де материалдық жеткізгіште тіркелген, сондай-ақ болашақта оларда болатын өзгерістер және (немесе) толықтыруларды қоса алғандағы бірақ олармен шектелмеген төмендегі мәліметтер:

1.4.1.   тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда);

1.4.2.   ЖСН;

1.4.3.   туған күні;

1.4.4.   телефон нөмірі

1.4.5.   жұмыс орны және лауазымы;

1.4.6.   пошталық мекенжайы (тұрғылықты жерінің мекенжайы, тіркелген мекенжайы, үй, жұмыс, ұялы телефон нөмірлері, электрондық пошта мекенжай(-лар)ы).

1.5.        Дербес деректерді Жинау – Дербес деректерді алуға бағытталған әрекеттер.

1.6.        Дербес деректерді Өңдеу – Компанияның Дербес деректерді жинау, жүйелеу, жинақтау, нақтылау (жаңарту, өзгерту), пайдалану, тарату (жіберу және оның ішінде трансшекаралық жіберу), иесіздендіру, бұғаттау, жою, мерзімсіз сақтау жөніндегі іс-әрекеттері.

 

2. Жалпы ережелер

2.1.        Пайдаланушының осы Келісімге келісімі, контекст талап ететіндей, келесідей әрекеттер арқылы жүзеге асуы мүмкін:

2.1.1.   Пайдаланушының Компания сайттарын пайдалану арқылы;

2.1.2.   Тиісті формаларды толтыру және «Жіберу» / «Тіркелу» / «Сатып алу» және т.б. түймелерін басу арқылы;

2.1.3.   Дербес деректерді Компанияға ондағы ақпараттың есебін жүргізуге мүмкіндік беретін және материалдық нысанда, оның ішінде электрондық құралдармен көшіруге болатын кез келген нысанда жіберу арқылы жузеге асатын өзге де әрекеттер.

2.2.        Осы Келісім тек Компанияның жобаларына қолданылады. Пайдаланушы Компанияның Сайттарында қол жетімді үшінші тұлғалардың сайттарына сілтемелер арқылы өте алады, алайда Компания үшінші тұлғалардың сайттарын бақыламайды және оларға жауапты емес.

2.3.        Сондай-ақ, Сайт Пайдаланушылар туралы дербестендірілген деректерді (соның ішінде cookie файлдарды) жинап, өңдей алады. Компания Пайдаланушы туралы анонимді деректерді Пайдаланушының браузер параметрлерінде оған рұқсат етілсе (cookie файлдарын сақтау және JavaScript технологиясы қосылған), өңдейді.

2.4.        Компания осы Келісімнің мақсаттары үшін Пайдаланушылар берген Дербес деректердің дұрыстығын тексере алады.

 

3. Келісімнің мәні

3.1.        Пайдаланушылар компанияға Дербес деректер операторы ретінде өзінің Дербес деректерін және осы Келісімде көрсетілген мақсаттар үшін Компанияның Дербес деректерді электрондық түрде және/немесе қағаз жеткізгіштерде өңдеуіне өз еркімен жасалған толық және сөзсіз келісімін ұсынады.

3.2.        Пайдаланушының Дербес деректерін өңдеуге жазбаша келісімді беру күні осы Келісімнің 2.1. тармағында көрсетілген әрекеттерді жасау күні болып табылады.

3.3.        Келісім шексіз мерзімге жарамды және Пайдаланушылар оны кез келген уақытта Компанияға тапсырысты пошта арқылы жіберілген жазбаша хабарлама арқылы кері қайтарып алуы мүмкін. Пайдаланушының Дербес деректерді өңдеуге берген келісімі Компания Пайдаланушыдан осындай жазбаша хабарлама алған күннен бастап 10 күн өткен соң жойылды деп есептеледі.

3.4.        Компания Пайдаланушының Дербес деректерін келесі мақсаттарда өңдейді:

3.4.1.   Компания ұсынатын қызметтер туралы хабарлауды, Пайдаланушыны сәйкестендіруді және өзара әрекеттесуді қоса алғанда, бірақ олармен шектелмей өз міндеттемелерін орындауға;

3.4.2.   Компания ұсынатын қызметтердің сапасын жақсартуға бағытталған зерттеулер жүргізу үшін;

3.4.3.   Компания ұсынатын қызметтердің жаңа түрлерін қолдауға, жақсартуға және әзірлеуге мүмкіндік беретін маркетингтік бағдарламаларды, статистикалық зерттеулерді, алынған деректерді тексеруді, зерттеуді және талдауды жүргізу үшін;

3.4.4.   Компания көрсететін қызметтерді ілгерілету үшін, оның ішінде Пайдаланушыға жарнаманы (оның ішінде дербестендірілген (таргеттелген) жіберу арқылы, әртүрлі байланыс құралдарының көмегімен Пайдаланушымен тікелей байланыстарды жүзеге асыру жолымен, оның ішінде: пошта жіберілімі, электрондық пошта, телефон және (немесе) факсимильдік байланыс, интернет желісі және т. б. қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей) тарату үшін.

3.5.        Компания Пайдаланушының Дербес деректерін қорғау бойынша келесідей қажетті шараларды қабылдауға міндеттенеді:

3.5.1.   Пайдаланушының Дербес деректеріне рұқсатсыз қолсұғудың алдын алу;

3.5.2.   Рұқсатсыз қол жеткізуді болдырмау мүмкін болмаса, Пайдаланушының Дербес деректеріне рұқсатсыз қол жеткізу фактілерін уақтылы анықтау;

3.5.3.   Пайдаланушының Дербес деректеріне рұқсатсыз кірудің қолайсыз салдарын барынша азайту.

3.6.        Компанияның Дербес деректерді қорғау жөніндегі міндеттері Пайдаланушының Дербес деректерін алған сәттен бастап туындайды және олар жойылған не иесіздендірілген сәтке дейін әрекет етеді.

3.7.        Қолданушының Дербес деректері қолданыстағы заңнаманы жүзеге асыруға байланысты жағдайларды қоспағанда, ешқашан, ешбір жағдайда, жалпыға бірдей қолжетімді көздерде таратылмайды.

3.8.        Дербес деректерде дәлсіздіктер анықталған жағдайда, Пайдаланушы Компанияның info_bcpd@aifc.kz электрондық пошта мекенжайына «Дербес деректерді жаңарту» белгісімен хабарлама жіберу арқылы оларды жаңарта алады.

 

4. Дауды шешу

4.1.        Астана халықаралық қаржы орталығының қолданыстағы заңы осы Келісімге қолданылады.

4.2.        Тараптардың осы Келісім бойынша міндеттемелерін орындауында дау немесе келіспеушілік туындаған жағдайда, Тараптар дауды келіссөздер арқылы шешу үшін барлық қажетті шараларды қабылдайды.

4.3.        Егер Тараптар дауды реттеуге қол жеткізе алмаса немесе Тараптардың бірі келіссөздер жүргізуден жалтарса, осы Келісімнен туындайтын немесе осы Келісімге байланысты туындайтын кез келген дауды, соның ішінде оның бар болуына, жарамдылығына немесе тоқтатылуына қатысты кез келген мәселені, 2018 жылғы Халықаралық төрелік орталығының («ХТО») Төрелік және медиация ережелеріне сәйкес «Астана» халықаралық қаржы орталығының ХТО жүргізілетін медиация шеңберінде бірінші кезекте қарауға ұсынылуы мүмкін. Дау медиация тәртібімен реттелмеген жағдайда, тараптар дауды төрелік соттың қарауына жібереді. Бұл жағдайда осы Келісімнен туындайтын немесе оған байланысты, соның ішінде оның болуына, жарамдылығына, түсіндірілуіне, орындалуына, бұзылуына немесе тоқтатылуына қатысты кез келген дау, келіспеушілік, қарама-қайшылық немесе талап, келісім-шарттық немесе шарттық емес талаптар қарау үшін және түпкілікті шешім шығару үшін ХТО Тіркеушісіне Төрелік сұрау салуды берген күні қолданыста болатын және осы Келісімнің ажырамас бөлігі болып табылатын ХТО Төрелік және медиация ережелеріне сәйкес ХТО Төрелігіне жіберіледі. Төрешілер саны – 1, ол тараптардың келісімі бойынша сайланады. Төреліктің орны – «Астана» халықаралық қаржы орталығы, Астана, Қазақстан. Төрелік талқылаудың жұмыс тілі ағылшын тілі болып табылады.

 

5. Басқа шарттар

5.1.        Келісім Келісімнің 2.2-тармақта көзделген сәттен бастап күшіне енеді және Келісімнің 3.3-тармағына сәйкес Пайдаланушының Дербес деректерді Жинауға және өңдеуге келісімді қайтарып алған сәтке дейін қолданылады.

5.2.        Егер қандай да бір себептер бойынша Келісімнің бір немесе бірнеше ережелері жарамсыз немесе заңды күші жоқ деп танылса, бұл қалған ережелердің жарамдылығына немесе қолданылуына әсер етпейді.

5.3.        Компания Пайдаланушының келісімінсіз осы Келісімге өзгерістер енгізуге құқылы.

5.4.        Жаңа Келісім, егер Келісімнің жаңа редакциясында өзгеше көзделмесе, Сайтта жарияланған сәттен бастап күшіне енеді.

 

Толық нұсқасымен танысу үшін жүктеу түймешігін басыңыз

Төлемдер. Банк картасымен онлайн төлеу

Біздің сайт интернет-эквайрингке қосылған және Сіз Қызмет үшін Visa немесе Mastercard банк картасымен төлем жасай аласыз. Таңдалған бағдарламаны растағаннан кейін CloudPayments процессингтік орталығының төлем жасау парақшасы бар қорғалған терезесі ашылады, Сізге ол жерге өзіңіздің банктік картаңыздың деректерін енгізу қажет. Карта ұстаушысын қосымша аутентификациялау үшін 3-D Secure хаттамасы қолданылады. Егер Сіздің эмитент-банкіңіз осы технологияны қолдаса, Сіз қосымша сәйкестендіруден өту үшін оның серверіне қайта бағытталасыз. Қосымша сәйкестендірудің қағидалары мен әдістері туралы ақпаратты Сізге банк картасын берген Банктен нақтылаңыз. 

Онлайн-төлем қызметі Visa және MasterCard халықаралық төлем жүйелерінің қағидаларына сәйкес төлемнің құпиялылығы мен қауіпсіздігі қағидаттарына сәйкес жүзеге асырылады, ол үшін жабық байланыс арналары арқылы деректерді тексерудің, шифрлаудың және берудің ең заманауи әдістері қолданылады. Банк картасының деректерін енгізу CloudPayments төлем бетіндегі қорғалған парақшада жүзеге асырылады.

Төлем жасау парақшасындағы жолдарға картаның нөмірін, карта иесінің атын, картаның жарамдылық мерзімін, үш таңбалы қауіпсіздік кодын (Visa үшін CVV2 немесе MasterCard үшін CVC2) енгізу қажет. Барлық қажетті деректер банк картасының бетінде көрсетілген.

CVV2 / CVC2 — бұл картаның артқы жағында орналасқан үш таңбалы қауіпсіздік коды.

Бұдан әрі сол парақшада 3-D Secure кодын енгізу үшін сіздің эмитент-банкіңіздің парақшасы ашылады. Егер Сізде статикалық 3-D Secure бапталмаған болса, ол Сіздің телефон нөміріңізге SMS арқылы жіберіледі. Егер 3-D Secure коды Сізге келмесе, онда Сіз эмитент-банкке хабарласуыңыз керек.

3-D Secure – бұл интернет желісіндегі карталар бойынша төлемдердің қауіпсіздігін қамтамасыз етудің ең заманауи технологиясы. Операцияны жүзеге асыратын карта ұстаушының түпнұсқалығын бірегей сәйкестендіруге және карта бойынша алаяқтық операциялардың тәуекелін барынша азайтуға мүмкіндік береді.

Қауіпсіздік кепілдіктері
CloudPayments процессингтік орталығы PCI DSS 3.0 қауіпсіздік стандарты бойынша Сіздің банктік картаңыздың деректерін қорғайды және өңдейді. Төлем шлюзіне ақпарат беру SSL шифрлау технологиясын қолдану арқылы жүзеге асырылады. Ақпаратты одан әрі беру ең жоғары сенім деңгейі бар жабық банктік желілер арқылы жүзеге асырылады. CloudPayments Сіздің картаңыздың деректерін бізге және өзге үшінші тұлғаларға бермейді. Карта ұстаушысын қосымша аутентификациялау үшін 3-D Secure хаттамасы қолданылады.

Егер Сізде жасалған төлем бойынша сұрақтарыңыз болса, төлем сервисінің клиенттерін қолдау қызметіне support@cloudpayments.kz электрондық поштасы арқылы хабарласа аласыз. 

Онлайн-төлем қауіпсіздігі

Сіз ұсынатын дербес ақпарат (аты-жөніңіз, мекенжайыңыз, телефон нөмірі, e-mail, несие картасының нөмірі) құпия болып табылады және жария етуге жатпайды. Сіздің несие картаңыздың деректері тек шифрланған түрде беріледі және біздің веб-серверде сақталмайды.

Интернет-төлемдерді өңдеу қауіпсіздігіне «CloudPayments Kazakhstan» ЖШС кепілдік береді. Төлем карталарымен жасалатын барлық операциялар VISA International, MasterCard және басқа төлем жүйелерінің талаптарына сәйкес жүргізіледі. Ақпаратты беру кезінде карталық онлайн-төлемдер қауіпсіздігінің мамандандырылған технологиялары пайдаланылады, деректерді өңдеу процессингтік компанияның қауіпсіз жоғары технологиялық серверінде жүргізіледі.

Төлем карталарымен төлеу қауіпсіз, себебі:

Авторизациялау жүйесі сатып алушыға оның төлем картасының төлем деректемелері (нөмірі, қолданылу мерзімі, CVV2/CVC2) алаяқтардың қолына түспейтініне кепілдік береді, өйткені бұл деректер авторизациялау серверінде сақталмайды және ұрлануы мүмкін емес.
Сатып алушы өзінің төлем деректерін интернет-дүкеннің сайтында емес, тікелей CloudPayments авторизациялау жүйесіне енгізеді, сондықтан сатып алушының картасының төлем деректемелері үшінші тұлғаларға қолжетімді болмайды.

Толық нұсқасымен танысу үшін жүктеу түймешігін басыңыз