UoF қағидаттары мен тәсілдері 

Болашақ университетінің негізгі қағидаттары біздің студенттерді оқыту мен дамытуға негізделген:
Шабыттандыру
Нәтижелілік
Қажеттіліктер бойынша оқыту
Бағалау
Тұрақтылық
Рефлексия
Практикада оқыту
Өзара әрекеттесу
Нәтижелілік
Студенттерді оқыту нәтижелерін жақсартуға және олардың мансаптық келешегіне тікелей әсер ету
Бағалау
Оқу нәтижелерін бақылап, өлшеу және тұрақты кері байланысты қамтамасыз ету
Рефлексия
Кәсіби дамудың мақсаттары, себептері мен маңызы туралы ойлануға ынталандыру
Практикада оқыту
Оқыту барысында зерттелген идеялар мен әдістерді қолдану
Өзара әрекеттесу
Басқа студенттермен өзара әрекеттесу. Студенттер арасындағы қолдау, кері байланыс және коммуникация
Тұрақтылық
Кәсіптік оқыту мен дамытудың кешенді жолын қалыптастырудың ұзақ мерзімді тәсілі
Қажеттіліктер бойынша оқыту
Студенттердің қажеттілігіне және білімі мен дағдыларын бағалауға негізделген оқу
Осы негізгі қағидаттарға қосымша Болашақ университеті келесі тәсілдерді қолданады:
Өмір бойы оқыту

Бұл жеке немесе кәсіби себептерге байланысты білімге «үзіліссіз, ерікті және өзін-өзі ынталандыратын» ұмтылыс.

Осылайша, үзіліссіз оқыту әлеуметтік интеграцияны, белсенді азаматтық  ұстанымды және жеке дамуды арттырып қана қоймайды, сонымен қатар өзін-өзі қамтамасыз етуге, бәсекеге қабілеттілікке және мансаптық мүмкіндіктердің кеңеюіне ықпал етеді

Оқытудың құзыреттілік тәсілі

Бұл білім алушылар белгілі бір курсқа жұмсалған уақытты емес, білімді көрсету негізінде оқытудың бір деңгейінен жоғары деңгейге ауысатын оқытудағы тәсіл. 

Оқытудың мұндай тәсілі студенттердің өз қарқынымен білім алуын және білім мен дағдыларды игеруге көп көңіл бөлуін қамтамасыз етеді. Бұл білімнің сақталуына және оқудың келесі деңгейіне өтпес бұрын белгілі бір салаға белгілі бір дәрежеде иелік етуге кепілдік береді.

Жеке оқытуды жоспарлау

Бұл студентке бағытталған жоспарлау және мониторинг құралы, ол студенттердің бүкіл тәжірибесі бойында оқу мүмкіндіктерін реттейді, олардың көкжиегін кеңейтеді және мақсатқа жетуді қолдайды.

Жеке оқыту жоспары білім алушылардың қызығушылықтарын, қажеттіліктерін, қолдауын, курстарды таңдауы мен басқа да оқу тәжірибесін оның қалауына сәйкес құжаттайды. Бұл ақпарат курстар мен оқу бағдарламаларын сәтті аяқтауға әкелетін ойластырылған оқу бағдарламасын жасауға мүмкіндік береді.

Кәсіби сертификаттау

Бұл адамның белгілі бір жұмысты немесе міндетті өзі үйренгендей орындау үшін білімі, тәжірибесі мен дағдылары бар екенін дәлелдейтін процесс.

Дәлел нақты бір сала үшін белгіленген стандарттарды қадағалайтын және сақтайтын ұйым немесе қауымдастық әзірлеген бір немесе бірнеше емтихандарды тапсыру арқылы ұсынылатын сертификат түрінде беріледі.